Çevre Politikamız

GRUP ZIMPARA A.Ş., misyonu ve vizyonu doğrultusunda, yenilikçi teknolojimiz ile sürekli iyileştirme, kalite arttırımı ve inovasyon felsefemizi tüm süreçlerde ve yönetim sistemlerinde etkin şekilde kullanarak,

  • Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlayıp, beklentilerini istenen zamanda ve kalitede karşılamak,
  • Müşterilerimizin en üst seviyede memnuniyetini sağlamak,
  • Ürünlerimizin tasarım, üretim ve kullanımında güvenliği öncelikli tutmak,
  • Hammaddeden son ürüne kadar kalite takibini yapmak ve iyileştirmek,
  • Rekabet gücümüzü arttırmak, her zaman güvenilir firma olmak,
  • Çalışanlarımızın memnuniyetini koruyup geliştirmek,
  • Kalite, çevre ve güvenlik konularına, yönetim sistemleri gereklerine gönüllü ve etkin katılım sağlamak,
  • Yönetim sistemleri şartlarına, yasal ve diğer gerekliliklere uymak,
  • Faaliyetlerimizden kaynaklanan kalite, çevre, iş sağlığı, güvenliği risklerini belirlemek ve onların etkilerini en aza indirmek,
  • Doğal kaynakları koruyarak israfı, kirliliği önlemek, çevrenin korunmasını sağlamak.